Sede electrónica Concello de Dodro

19:57:39 Luns 27 de xaneiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

27/01/20

Acta 2 do tribunal encargado da cualificación do proceso selectivo para a contratación dun/dunha funcionario/a interino/a do grupo C, subgrupo C2, escala administración xeneral, subescala auxiliar administrativo, a través do proceso concurso oposición


Alcaldía

24/01/20

Acta 1 del tribunal encargado de la cualificación del proceso selectivo para la contratación de un/a funcionario/a interino/a del grupo C, subgrupo C2, escala administración general, subescala auxiliar administrativo, a través del proceso concurso oposición


Alcaldía

24/01/20

Convocatoria e Bases para a contratación laboral temporal de dous técnicos/as de prevención de condutas adictivas e formación dunha bolsa de emprego para o proxecto de prevención de condutas adictivas dos Concellos de Dodro, Padrón, Rois e Valga 2020-2022


Alcaldía

20/01/20

RESOLUCIÓN E DILIXENCIA DE CORRECCIÓN DE ERROS APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DO PROCESO SELECTIVO DUN/HA FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO C, SUBGRUPO C2, ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CONVOCATORIA 1º EXAME


Alcadía

27/11/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a de Apoio para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria VI (PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE DODRO 2019/2020).


Alcadía

27/11/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a de Orientación Laboral para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria VI (PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE DODRO 2019/2020).


Alcadía

27/11/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a de Prospección e Intermediación Laboral para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria VI (PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE DODRO 2019/2020).


Alcadía

27/11/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/dunha Auxiliar Administrativo/a para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria VI (PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DO CONCELLO DE DODRO 2019/2020).


Alcadía

11/11/19

Convocatoria e bases para a selección dun/ha auxiliar administrativo para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria 2019-2020.


Alcadía

11/11/19

Convocatoria e bases para a selección dun/ha técnico/a de orientación laboral para o Programa Integrado de Emprego Terras de Iria 2019-2020.